La teva cistella : 0,00 €
Truca al 938 21 10 69 o envia un Whatsapp! 600 52 20 36

AVÍS LEGAL

Condicions generals d'ús de la pàgina web www.tallerflor.com

 • 1.Identificació i activitat de la societat.
 • Tallerflor.com pertany a Floristeria El Vall SCP(en endavant "Floristeria El Vall"), amb domicili social aPasseig Rasa dels Molins, 25 de Berga, amb NIFJ63762595, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, és una societat que té com a objectiu laVenda de flors.

 • 2.Responsabilitats d'ús.
 • Floristeria El Vall és responsables de la veracitat de les dades que s'enviïn i gestionin a través del sistema. L'Usuari haurà de disposar dels mitjans materials, sistemes, xarxes de comunicació, maquinària i equips necessaris pel correcte funcionament del sistema.

  L'Usuari iFloristeria El Vall adoptaran totes les mesures de seguretat necessàries de conformitat amb la tecnologia i situació al mercat, amb la finalitat de no introduir qualsevol tipus de codi contaminant o de virus al sistema. Malgrat l'anterior,Floristeria El Vallexclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis en relació amb:

            i)  Falta de funcionament correcte de la pàgina web o dels serveis i promocions oferts a través d'aquesta, així com falta d'adaptació de la pàgina web a una finalitat               concreta esperada pels Usuaris.

            ii) Presència de codis contaminants o virus o presència d'altres elements que poguessin produir alteracions al sistema informàtic o als fitxers dels Usuaris.

  3.Seguretat i confidencialitat. Política de Protecció de Dades.

   Les dades de caràcter personal proporsionades per vostè, i les que en qualsevol moment ens faciliti, seran tractades en els termes i condicions estipulats en la nostra Política de Privacitat. La sola utilització de la nostra pàgina web suposa l'acceptació de les presents Condicions Generals i de la Política de Provacitat que s'inclou en aquesta. 

  4.Propietat Intel·lectual i/o industrial.

  Tota la informació continguda en la pàgina web www.tallerflor.com, com pugui ser, a títol enunciatiu, el disseny gràfic, les imatges, els codis de font, les marques, els rètols d'establiment, els noms comercials, les denominacions, altres signes distintius o enllaços a tercers, etc., estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial deFloristeria El Vallo tercers.

  Sota cap supòsit l'accés als serveis deFloristeria El Vallsuposa la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial d'aquets drets, ni confereix cap dret d'ús, traducció adaptació, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de dits drets de propietat intel·lectual sense la prèvia i expressa autorització de Floristeria El Vallo del tercer titular dels drets afectats. Per tant, a títol enunciatiu, que no limitatiu, l'Usuari no estarà autoritzat a reproduir, descompilar, invertir, transformar, modificar ni actualitzar el sistema sense l'autorització prèvia i per escrit deFloristeria El Vall.

  En cap cas està autoritzada (i serà perseguida) la reproducció total o parcial de les dades i els continguts als que es tingui accés a través de www.tallerflor.com, si es van fer servir contravenint la legislació vigent en matèria de propietat industrial o intel·lectual.

  No obstant l'anterior, queden deslliurats de perill els drets de l'Usuari previstos per les disposicions legals vigents, així com els drets de l'Usuari de visualitzar i obtenir una còpia a la memòria caché del seu ordinador com a reproducció transitòria i accessòria, sense que en cap cas estigui autoritzat a comunicar aquesta a tercers.

  5.Política de links.

  Floristeria El Vallno es farà responsable dels danys i perjudicis derivats dels serveis i continguts que s'ofereixin a través de les pàgines webs a les que els Usuaris puguin accedir a través dels enllaços que s'inclouen a la pàgina webwww.tallerflor.com

  6. Notificacions

  Qualsevol notificació podrà ser dirigida aFloristeria El Valla l'adreça que figura a la capçalera o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a la següent adreça: (info@floristeriaelvall.com)

  7. Legislació aplicable i jurisdicció

  Les presents condicions queden subjectes a la normativa de dret comú espanyola. Els Usuaris se sotmeten expressament per qualsevol qüestió, discrepància, controvèrsia o reclamació que es derivi de l'execució, interpretació o acompliment de les obligacions establertes entreFloristeria El Valli els usuaris de la pàgina web www.tallerflor.com, als Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altra fur que per llei els hi pogués correspondre.

  8. Consentiment del Usuari

  El sol accés a l'ús de la pàgina web www.tallerflor.comper part de l'Usuari suposa l'acceptació de les presents Condicions Generals d'Ús.